top of page
Storno podmínky / formulář

Právo na odstoupení od smlouvy

právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání dalšího důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná dnem, kdy jste Vy osobně nebo Vámi pověřená osoba - s výjimkou přepravce zboží - převzali nebo převzali zboží.

Pokud chcete uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, informujte nás o tomto rozhodnutí písemně na adresu Manfred Fischer elf competition, www.elf-racing.de www.techfuel.de, 63456 Hanau, manfred.fischer@elf-racing.de odeslat vám odpovídající prohlášení podepsané poštou nebo e-mailem. Níže uvedený formulář pro odvolání lze použít, ale jeho použití není povinné.

Pro dodržení výpovědní lhůty je rozhodující datum odeslání vašeho prohlášení o odstoupení od smlouvy.

Důsledky odvolání

V případě zrušení vám vrátíme všechny platby, které jste provedli, včetně nákladů na doručení, maximálně do 14 dnů po obdržení zrušení (kromě zvláštních nákladů na doručení, které jste si vybrali, které přesahují běžné nabízené náklady na doručení námi). Vrácení peněz bude provedeno stejným způsobem platby, který jste zvolili při zadávání objednávky. Změny způsobu platby jsou možné po dohodě. Vrácení plateb pro vás nebude generovat žádné dodatečné náklady.

Odeslané zboží si vyzvedneme my nebo se postaráme o jeho vrácení. Za případné snížení hodnoty zboží odpovídáte pouze v případě, že k tomu dojde v důsledku jeho používání, které přesahuje rámec zkoumání vlastností, stavu nebo funkce zboží.

— Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy —

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, zadejte prosím příslušné údaje do následujícího formuláře a zašlete nám je.)

- Zapnuto

Manfred Fischer jedenáct soutěž
www.elf-racing.de www.techfuel.de
63456 Hanau
manfred.fischer@elf-racing.de

– Odvolávám/my (*) tímto ruším mnou/námi uzavřenou smlouvu (*) na nákup následujícího zboží (*)/ poskytnutí následující služby (*)

  • Datum objednávky:

  • referenční datum:

  • Objednané zboží/služba:

  • Tvé jméno:

  • Vaše adresa:

–   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136dbad5c Váš podpis:

–   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136d_5c:

___________

(*) Nehodící se škrtněte.

bottom of page